Kalendarz wydarzeń

Październik 2020
P W Ś C P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Licznik odwiedzin

 • 96592Odsłon razem:
 • 15Odsłon dzisiaj:
 • 0Obecnie online:

Czerwcowy e-biuletyn CAS!

Zachęcamy do zapoznania się z majowym wydaniem e-biuletynu Centrum Animacji Społecznej ->pobierz

Wszystkie e-biuletyny dostępne są na stronie: http://caswegorzewo.pl/e-biuletyn/

Życzymy miłej lektury!

Generacja 6.0 – Granty na projekty dla osób w wieku 60+

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. Steczkowskiego jest organizatorem konkursu Generacja 6.0. Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców.

Na co można uzyskać wsparcie? Na projekty spełniające następujące kryteria:
– są przeznaczone dla osób w wieku 60+ i realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców;
– przewidują działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.;
– dodatkowo obejmują wydarzenia kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych beneficjentów Projektu (np. wystawienie sztuki).

Kto może złożyć wniosek?
– Fundacje.
– Stowarzyszenia.
– Biblioteki publiczne.
– Domy kultury.
– Gminy (jednostki samorządu terytorialnego).
– Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Termin składania wniosków: 17 lipca 2020.

Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/

Tarcza antykryzysowa – Umarzalne pożyczki z Funduszu Pracy

Od 24 czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez sektor pozarządowy. Dzięki pożyczkom organizacje, zwłaszcza te o mniejszych zasobach finansowych, będą mogły łatwiej uregulować swoje zobowiązania. Z tego rozwiązanie będzie mogło skorzystać ok. 64 tys. organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych.

Dla kogo nowe wsparcie?    
Z pożyczki będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia br. i których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 100 tys. zł.

Warunki pożyczki
Pożyczkę może być zaciągnięta na pokrycie wydatków związanych zarówno z działalnością statutową jak i gospodarczą organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu. Kwota pożyczki to maksymalnie 5 tys. zł jednak nie może ona przekroczyć 10% przychodu za poprzedni rok bilansowy. Okres spłaty jest odroczony o 3 miesiące od momentu udzielenia pożyczki i wynosi 12 miesięcy. Jeżeli po trzech miesiącach organizacja dalej prowadzić będzie działalność, pożyczka będzie w całości umarzana. Oprocentowanie to 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Gdzie się zgłosić?
Wniosek o pożyczkę można złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę organizacji.

Zapraszamy po nowości wydawnicze!

W ramach projektu „Centrum Animacji Społecznej – miejscem rozwoju organizacji” prowadzona jest biblioteczka z nowościami wydawniczymi. Zapraszamy po ostatnio zakupione publikacje:

 •  Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej – krok po kroku (E-book)
 • Problemy księgowe NGO w pytaniach i odpowiedziach (E-book)
 • Ludzie w organizacji pozarządowej. Jak zarządzać zasobami ludzkimi (E-book)
 • Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej. Podstawowe informacje o RODO (E-book)
 • Dokumentacja inwentaryzacyjna (E-book)
 • Prezentacje, wystąpienia publiczne i prowadzenie spotkań (E-book)
 • Crowfunding nową formą finansowania NGO (E-book)
 • Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO: od teorii do praktyki. Jak zwiększyć efektywność organizacji non-profit (E-book)
 • Wolontariusze i pracownicy NGO mają prawo do zwrotu kosztów podróży (E-book)
 • Nowoczesne metody zarządzania i przywództwa w organizacjach typu non-profit
 • Szlachetny cel. Jak opowiadać historie, które przyniosą darowizny

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
NIW