Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Licznik odwiedzin

  • 90006Odsłon razem:
  • 52Odsłon dzisiaj:
  • 1Obecnie online:

Otwarty konkurs ofert w ramach P FIO 2020!

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił otwarty konkurs w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) na lata 2014-2020 w priorytetach 2, 3 oraz 4:

  1. Priorytet Aktywne społeczeństwo
  2. Priorytet Aktywni obywatele
  3. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, kół gospodyń wiejskich, spółek akcyjnych z spółek z o.o. oraz klubów sportowych.

Składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Wysokość dofinansowania: od 20 tys. zł. do 120 tys. zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Termin składania ofert upływa 23 grudnia 2019r o godz. 15.00

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu pod linkiem: https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/fio-2/fio-2020/

Bezpłatne seminarium „Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych” – 03.12.2019r.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Stowarzyszenie Adelfi zaprasza na bezpłatne seminarium tematyczne pn. Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych”. Seminarium, w formie specjalistycznego wykładu, odbędzie się 03 grudnia 2019 roku (wtorek) w godz. 14.00-18.00 w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” w Węgorzewie (Plac Wolności 1b).

Każda organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia i przesłania do Urzędu Skarbowego rocznego sprawozdania finansowego. W większości z nich, rok obrotowy równa się kalendarzowemu, zatem początek nowego roku jest ostatnim momentem na uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w tym zakresie.

Podczas seminarium zostaną dokładnie omówione sprawozdawcze obowiązki organizacji wobec Urzędu Skarbowego. Dowiedzą się Państwo między innymi tego, na jakich wzorach sporządzić oraz do kiedy zatwierdzić i wysłać swoje sprawozdanie finansowe, a także tego co zrobić by uniknąć najczęściej pojawiających się błędów.

Seminarium tematyczne skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych chcących ekonomizować swoją działalność, osób/grup zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej, a także wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu sprawozdawczości  w NGO.

Aby wziąć udział w seminarium należy potwierdzić chęć udziału mailowo (biuro@caswegorzewo.pl) lub telefonicznie: 87 427 06 17 do 02 grudnia br. O zakwalifikowaniu do udziału w seminarium decyduje potwierdzenie od organizatora.

Szkolenia w ramach PROW 2014-2020!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza do udziału w szkoleniach w ramach ogłoszonych Naborów wniosków nr 3/2019, 4/2019 i 5/2019 w ramach PROW 2014-2020.

W czasie szkolenia zostaną przedstawione zasady przyznawania pomocy, omówione zostanie ogłoszenie o naborze wniosków, lokalne kryteria wyboru oraz dokumenty konkursowe.

Szkolenia odbędą się w:

Węgorzewie – 26.11.2019 r. o godzinie 09:00 – w sali konferencyjnej LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo.

Wilkasach – 27.11.2019 r. o godzinie 09:00 – w sali konferencyjnej Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa, ul. Olsztyńska 54 (budynek GOKiR).

Programy szkoleń dostępne poniżej:

  1. Program szkolenia Węgorzewo.
  2. Program szkolenia Wilkasy

Konferencja podsumowująca projekt „Twoje pierwsze kroki w Fundraisingu” – 26.11.2019

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR, w szczególności bezpośrednich uczestników i odbiorców działań realizowanych w ramach projektu na konferencję podsumowującą projekt pn. Twoje pierwsze kroki w fundraisingu”.

Projekt realizowany jest w okresie 08.04.2019r. – 05.12.2019r. dzięki dofinansowaniu ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, a jego głównym celem jest rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko – mazurskiego, w tym rozwój wolontariatu.

Konferencja odbędzie się 26 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach (ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko). 

W czasie wydarzenia odbędzie się prelekcja pt. „Wzmocnienie niezależności organizacji społecznych”, którą poprowadzi pani Maria Olszewska – jedna z pierwszych w Polsce Fundraiserek z Europejskim Certyfikatem Fundraisera.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji telefonicznie pod nr tel. +48 87 428 29 51 lub mailowo: promocja@mazurylgr.pl  do 22.11.2019r. do godz. 15.00.

Do pobrania: PROGRAM

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
NIW