Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Licznik odwiedzin

  • 90006Odsłon razem:
  • 52Odsłon dzisiaj:
  • 1Obecnie online:

Zaproszenie do konsultacji społecznych!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: https://bip.warmia.mazury.pl/1390/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-sprawie-okreslenia-trybu-i-szczegolowych-kryteriow-oceny-wnioskow-o-realizacje-zadania-publicznego-w-ramach-inicjatywy-lokalnej.html

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 25 marca – 25 kwietnia 2020 r. do

Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na piśmie lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl.  O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Kontakt z biurem CAS

W związku z koniecznością podejmowania działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa zapraszamy do kontaktu z Centrum Animacji Społecznej za pośrednictwem telefonu i maila podanych w zakładce KONTAKT.

zostanwdomu

Sprawozdania Finansowe za 2019 rok!

Do 31 marca należy elektronicznie podpisać sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Sprawozdanie winno być podpisane przez cały Zarząd organizacji pozarządowej. W 2019r. nastąpiła znacząca zmiana, jeśli chodzi o formę sporządzania sprawozdania i formę jego podpisywania. Wszystko należy zrobić elektronicznie.

Składając podpis elektronicznie automatycznie zapisywana jest data jego złożenia, dlatego Urząd Skarbowy będzie mógł łatwo zweryfikować, czy sprawozdanie zostało sporządzone i podpisane w terminie. Aby elektronicznie podpisać sprawozdanie finansowe każdy członek Zarządu powinien posiadać profil zaufany (można założyć bezpłatnie) lub podpis kwalifikowany (odpłatny).

Sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości podpisuje osoba sporządzająca, czyli osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – księgowa/księgowy oraz wszyscy członkowie zarządu.

TERMINY

W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Dla takich organizacji terminy sprawozdawcze są następujące:
• Sporządzenie sprawozdania – w ciągu 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; dla sprawozdania za 2018 rok – do 31 marca 2020 r.
• Zatwierdzenie sprawozdania – w ciągu 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego; dla sprawozdania za 2018 rok – do 30 czerwca 2020 r.
• Przesłanie sprawozdania wraz z uchwałą zatwierdzającą do urzędu skarbowego – w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia, czyli najpóźniej do 10 lipca 2020r.

Webinarium dot. PROO Priorytet 3 i 4!

Narodowy Instytut Wolności zaprasza na webinarium informacyjne dot. naboru wniosków w ramach PROO Priorytet 3 i 4 edycja 2020.

Webinarium odbędzie się 23 marca 2020r. o godz. 16.30, a zapisywać sie na nie mozna na stronie: https://niwcrso.clickmeeting.pl/webinarium-informacyjne-dotyczace-naboru-wnioskow-w-ramach-proo-priorytet-3-i-4-edycja-2020/register?_ga=2.159421565.1137849890.1584104020-103831471.1584104020&fbclid=IwAR03qq3WrbgMUGW5cgHr_KwE2eXCj97vrC8lT6XAhG26PGQH82YcAZLB7RY

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
NIW