Kalendarz wydarzeń

sierpień 2022
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Licznik odwiedzin

 • 126539Odsłon razem:
 • 25Odsłon dzisiaj:
 • 0Obecnie online:

Program szkoleniowo-doradczy z zakresu fundraisingu!

fund

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo – doradczym pn. „Opracowanie strategii fundraisingowych”.

Podczas szkoleń i doradztwa indywidualnego zastanowimy się wspólnie, jak pozyskać fundusze dla Twojej organizacji i wesprzeć Twoją misję społeczną.

Organizacja zgłaszająca się do programu szkoleń i doradztwa zobowiązana jest do spełnienia następujących warunków:

1) posiadania podstawowych narzędzi promocji takich jak: strona internetowa, aktywny funpage na FB;

2) wyznaczenia swojego przedstawiciela do udziału we wszystkich zaplanowanych w programie działaniach, na okres od października 2021r. do grudnia 2022 roku. Jeśli z różnych przyczyn losowych osoba ta nie będzie mogła brać udziału w zaplanowanych szkoleniach i doradztwie, organizacja zobowiązana jest zapewnić zastępstwo tej osoby.

Czytaj więcej Program szkoleniowo-doradczy z zakresu fundraisingu!

Konsultacje programów współpracy Samorządu Województwa z NGO!

Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii:

 • projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
  termin zgłaszania uwag do 17 października br.
 • projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko–Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  lata2022–2027 –termin zgłaszania uwag do 28 października br.

Projekt programu wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej: https://bip.warmia.mazury (zakładka: „Konsultacje społeczne”).

Uwagi i opinie można zgłaszać do Biura Dialogu  Społecznego i  Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10–447 Olsztyn) na wypełnionym formularzu lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl. O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Konferencja inaugurująca projekt w ramach NOWEFIO!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich,  grup nieformalnych, aktywnych mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego na konferencję otwierającą projekt pn. ,,ZMIANY SYSTEMOWE W TWOJEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING”.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021r. – 31.12.2023r., a jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji obywatelskich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i ekspercką.

Projekt dofinansowany został przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030.

Konferencja odbędzie się 30 września 2021 roku (czwartek) o godz. 15.00 w Centrum Animacji Społecznej w Ogonkach: ul. Letniskowa 13.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji telefonicznie pod nr tel. +48  728 821 575 lub mailowo: doradca@mazurylgr.pl do 27.09.2021r. do godz. 15.00.

Do pobrania ->PROGRAM KONFERENCJI.

Ruszyła realizacja projektu w ramach Programu NOWEFIO!

Projekt pn. „Zmiany systemowe w Twojej organizacji – STATUT, KSIĘGOWOŚĆ, RODO, FUNDRAISING” realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021r. – 31.12.2023r., a jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji obywatelskich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i ekspercką.

W ramach projektu zaplanowano:

 • Kompleksowe doradztwo, w tym z zakresu aktualizacji statutu, prowadzenia księgowości oraz porady prawno-obywatelskie;
 • Opracowanie strategii fundraisingowych dla 14 NGO oraz przeprowadzenie
  4 kampanii fundraisingowych;
 • Opracowanie oraz wdrożenie przepisów RODO dla 14 NG0;
 • Szkolenia, w tym z zakresu pisania projektów, prawa, fundraisingu, księgowości, zarządzania i motywacji, wystąpień publicznych, RODO, Excela;
 • Spotkania animacyjne w terenie;
 • 2 wizyty studyjne do LGR „Zalew Wiślany”/ LGD ,,Partnerstwo Północnej Warmii
  i Wysoczyzny Elbląskiej” (rok 2022) oraz do LGD ,,Brama Mazurskiej Krainy” (rok 2023);
 • Konkurs „Dobre praktyki z zakresu fundraisingu” (2 edycje);
 • Nowości wydawnicze;
 • 2 konferencje: inaugurująca oraz podsumowująca projekt.

Bezpłatne wsparcie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz aktywni mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego.

Zapraszamy do Biura Projektu w Ogonkach (ul. Letniskowa 13; 11-600 Węgorzewo) po wsparcie oraz na stronę www.mazurylgr.pl –> zakładka NOWEFIO.

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
NIW