Kalendarz wydarzeń

wrzesień 2022
P W Ś C P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Licznik odwiedzin

  • 127770Odsłon razem:
  • 13Odsłon dzisiaj:
  • 0Obecnie online:

Trwa III nabór do projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2″.

Do 14 lutego br. trwa III nabór do projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2″.

Zgłaszać można innowatorskie pomysły, które:

– poprawią jakość życia osób starszych i ich bliskich w domu, pracy, w lokalnej społeczności

– uruchomią lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych lub/i opiekunów rodzinnych, by zmniejszyć ich poczucie osamotnienia

– sprawią, że instytucje będą mogły oferować lepiej dostępne usługi, współtworzone przez osoby starsze

Czytaj więcej Trwa III nabór do projektu „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2″.

Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur

W ramach  projektu „Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur”, Stowarzyszenie ESWiP realizuje bezpłatne doradztwo m.in. z zakresu prawa i finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, odpłatnej działalności gospodarczej, rozliczenia dotacji z JST, czy tematyki związanej ze strategiczną analizą organizacji.

Doradztwo skierowane jest do wszystkich organizacji i grup nieformalnych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego, w szczególności dla młodych organizacji, z terenów wiejskich, prowadzących działalność strażniczą lub realizujące wsparcie dla grup defaworyzowanych.

Spotkania doradcze mogą odbywać się w siedzibie Stowarzyszenia ESWIP w Elblągu i Olsztynie lub w Siedzibie Stowarzyszenia Adelfi w Ełku.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, istnieje możliwość realizacji doradztwa w siedzibie organizacji lub spotkania online z doradcą, konsultacji mailowych lub telefonicznych.

Aby zgłosić potrzebę doradztwa należy skontaktować się drogą mailową z koordynatorką projektu, Anną Marią Nadgrabskąa.nadgrabska@eswip.pl

Ruszył drugi konkurs grantowy na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Wnioski składać mogą organizacje pozarządowe, które samodzielnie bądź w partnerstwie przygotują projekt w jednym z trzech obszarów Programu. Organizacje, które przygotowują projekty w obszarach 1-3, mogą dodatkowo aplikować o wsparcie finansowe na rozwój instytucjonalny (obszar 4. Programu).

Termin składania wniosków minie w południe 25 marca 2022.

Wnioskodawcami, tzn. podmiotami, które mogą składać wnioski samodzielnie lub w roli liderów partnerstw ubiegających się o granty, mogą być:

  • stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki non-profit;
  • koła gospodyń wiejskich;
  • kościelne osoby prawne, o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, mają możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań.

Wnioski można złożyć wyłącznie w Elektronicznym Systemie Naboru Wniosków i Zarządzania Projektami, zwanym dalej generatorem, dostępnym na stronie: https://generator.aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

Termin ogłoszenia wyników:

  • oceny formalnej wniosków: do 25 kwietnia 2022 roku,
  • oceny merytorycznej wniosków: do 15 lipca 2022 roku.

Pełna treść ogłoszenia: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-2/

Konkurs nr 6/2022 w ramach KSOW

Informujemy, że trwają konsultacje dotyczące składanych wniosków w ramach konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Uprzejmie informujemy, że w terminie od 14-28 lutego 2022 r. można składać do Sekretariatu Regionalnego KSOW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wnioski na operacje finansowane ze środków  KSOW przewidziane do realizacji w 2022 r.

Wzorem lat ubiegłych, pracownicy Biura Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będą wspierać wnioskodawców w prawidłowym przygotowaniu dokumentacji konkursowej.

W związku z powyższym  informujemy o możliwości osobistych i telefonicznych konsultacji dla tych partnerów KSOW, którzy planują złożyć wniosek, po uprzednim zapoznaniu się z dokumentacją konkursową dostępną na stronie www.warminsko-mazurskie.ksow.pl

Proponuje się aby Partner na umówione konsultacje przygotował roboczą wersję projektu z wypełnionymi w części III wniosku o wybór operacji

polami: pola 4a, 5, 6, 9 oraz dołączył zał. nr 1, zał. nr 2  (jeżeli dotyczy) oraz zał. nr 3 do wniosku.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 1 do 21 lutego, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Biura pod numerem telefonu /89/ 521 92 30.

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
NIW