Kalendarz wydarzeń

październik 2021
P W Ś C P S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin

 • 115296Odsłon razem:
 • 35Odsłon dzisiaj:
 • 1Obecnie online:

Konsultacje programów Interreg 2021-2027

W imieniu Organizatorów, zapraszamy do wzięcia udziału w regionalnych konsultacjach programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej nowej perspektywy UE 2021-2027.

Wydarzenie to w formule on-line organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP i odbędzie się 16 kwietnia b.r. w godzinach 10:00 – 12:45.

Spotkanie będzie dotyczyło m.in. zakresu tematycznego programów, typów projektów, harmonogramu prac, dalszych wydarzeń i planowanych terminów pierwszych naborów w programach współpracy transnarodowej Interreg Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa oraz Programie współpracy międzyregionalnej Interreg Europa 2021-2027.

Spotkanie regionalne 16 kwietnia br. skierowane jest do województw: warmińsko-mazurskiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, pomorskiego.

Wydarzenie umożliwi Państwu zapoznanie się z  ofertą nowych programów Interreg i zapewni pomoc w rozpoczęciu  działań nad koncepcjami projektów transnarodowych i międzyregionalnych w nowej perspektywie.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny  pod linkiem:

https://www.europasrodkowa.gov.pl/strony/aktualnosci-europy-srodkowej/spotkanie-online-o-programach-interreg-europa-europa-srodkowa-i-region-morza-baltyckiego-na-zaproszenie/

Konkurs grantowy „AKTYWNI OBYWATELE-FUNDUSZ REGIONALNY”

W imieniu Organizatorów zapraszamy na regionalne spotkania informacyjne (ONLINE) dotyczące 1. konkursu grantowego w ramach Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny. Konkurs ruszy 17.03, a termin składania wniosków mija 17.05.2021 r. 

Dla województwa warmińsko – mazurskiego planowane są 2 spotkania w następujących terminach:

 1. Spotkanie regionalne dla województwa warmińsko-mazurskiego (region 1. dla województwa warmińsko-mazurskiego, tj. powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, szczycieński, węgorzewski) i województwa podlaskiego odbędzie się  22.03.2021 r., godzina 11.00

link do rejestracji: http://bit.ly/AO-regionalny_22-03-2021

 1. Spotkanie regionalne dla województwa warmińsko-mazurskiego (region 2. dla województwa warmińsko-mazurskiego, tj. powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki) i województwa pomorskiego odbędzie się 31.03.2021 r., godzina 11.00

link do rejestracji: http://bit.ly/AO-regionalny_31-03-2021

10.04 odbędzie się dodatkowe spotkanie dla osób, którym nie pasują wcześniejsze terminy. To spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy.

Więcej informacji i linki do rejestracji

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zapraszamy-na…/

w przypadku pytań proszę o kontakt z regionalnymi konsultantami:

region 1

*** Marlena Dojlidko

+48 85 30 70 236
mdojlidko.aofr@frdl.org.pl

*** Marta Siemieniuk

+48 604 251 994
msiemieniuk.aofr@frdl.org.pl

region 2

*** Karolina Mucuś

+48 509 498 613
kmucus.aofr@frdl.org.pl

*** Andrzej Bancha

+48 698 995 573
abanach.aofr@frdl.org.pl

Zaproszenie o udziału w komisji konkursowej!

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo wskazywać swoich przedstawicieli do pracy w komisjach konkursowych (nie dotyczy to organizacji składających swoje oferty w konkursach). W związku z powoływaniem w najbliższym czasie przez Zarząd Województwa komisji konkursowych w niżej wymienionych obszarach tematycznych, uprzejmie informuję o tej możliwości.

Otwarty konkurs ofert ogłoszono w następujących tematach:

 • kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – dot. „Wsparcia przygotowania i wydania publikacji spełniających wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne przyczyniających się do rozwoju i promocji kultury województwa warmińsko-mazurskiego”
 • rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
 • wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
 • aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
 • realizacja zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Kandydatów na członka komisji konkursowej należy zgłaszać na adres op@warmia.mazury.pl  w terminie do dnia 05.03.2021 r.

Należy podać następujące informacje na temat kandydata/ów: imię i nazwisko, zakres tematyczny komisji konkursowej, nazwa organizacji która zgłasza osobę, adres mailowy lub telefon kontaktowy, krótki opis doświadczenia zarówno w pracach komisji konkursowych jak i pracy/wiedzy w w/w zakresach.

Link do ogłoszenia konkursowego:

https://bip.warmia.mazury.pl/1604/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2021-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących zakresach zadań:

 1. kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – dot. „Wsparcia przygotowania i wydania publikacji spełniających wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne przyczyniających się do rozwoju i promocji kultury województwa warmińsko-mazurskiego”
 2. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
 3. wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim
 4. przeciwdziałanie uzależnieniom i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 5. żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego
 6. upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
 7. aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
 8. realizacja zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Oferty konkursowe składane są poprzez generator ofert witkac.pl

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 76 i poszczególne departamenty merytoryczne (kontakty na platformie witkac.pl) oraz Mariusz Katarzyński – informacje dot. wypełniania ofert poprzez platformę witkac.pl. – tel. 89 512 58 75.

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
NIW