Kalendarz wydarzeń

Listopad 2019
P W Ś C P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Licznik odwiedzin

 • 73445Odsłon razem:
 • 25Odsłon dzisiaj:
 • 0Obecnie online:

Nabory wniosków w ramach PROW – GRANTY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza do zapoznania się z ogłoszonymi naborami wniosków w ramach PROW 2014-2020 – GRANTY:

– Nabór Nr 6/2017 —> tutaj

– Nabór Nr 7/2017 –> tutaj 

– Nabór Nr 8/2017 —> tutaj 

– Nabór Nr 9/2017 —> tutaj

– Nabór Nr 10/2017 –> tutaj 

– Nabór Nr 11/2017 —> tutaj  

Konkurs ofert – Powiat Węgorzewski

Zarząd Powiatu Węgorzewskiego ogłosił konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Węgorzewskim w 2018r.

Konkurs trwa do 20 listopada br. do godz. 15.00.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Powiatu Węgorzewskiego:

http://powiatwegorzewski.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/122765/konkurs_ofert_na_powierzenie_zadania_publicznego_w_zakresie_prow#moduleScroll

Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu w Węgorzewie w dniu 30 października 2017r r., na podstawie UchwałyNr IV/24/2011  Rady Powiatu w Węgorzewie  z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza konsultacje:

 1. Przedmiot konsultacji:

projektu Uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawie Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.”(Załącznik nr 1).

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
 • Konsultacje trwają od 31 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r., do godz. 15:00.
 • Uwagi, opinie do projektu uchwały należy zgłaszać drogą mailową: promocja@powiatwegorzewski.pl, na piśmie osobiście w Sekretariacie Starostwa lub korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo.
 • Bezpośrednie konsultacje odbędą się 08 listopada 2017 r, od godz. 14:30 w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, Sala Konferencyjna.
 1. Forma konsultacji:

Zamieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe/Konsultacje.

 1. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Pełnomocnik Starosty ds. promocji i kontaktów zagranicznych.

Do pobrania:

Nabór wniosków w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
nr 5/2017

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020.

I.                   Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:

Realizacja celów:
– Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.
– Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym na operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.
– Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.
– Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

II.                Formy wsparcia:

Refundacja kosztów z możliwością zaliczkowania.

Czytaj więcej Nabór wniosków w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
wirtualny spacer