Kalendarz wydarzeń

marzec 2023
P W Ś C P S N
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Licznik odwiedzin

 • 138730Odsłon razem:
 • 8Odsłon dzisiaj:
 • 0Obecnie online:

Konsultacje programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z NGO

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przystąpił do opracowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jak co roku, zaprasza organizacje pozarządowe woj. warmińsko – mazurskiego do wyrażenia swojej opinii i zgłaszania uwag do wskazanego dokumentu oraz ogólnych opinii dot. współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jeszcze przed opracowaniem programu.

Do pobrania -> ankieta dot. programu współpracy na 2020 rok

Wypełnione ankiety należy kierować na adres: op@warmia.mazury.pl do 31 lipca br.

Ruszył konkurs FIO 2020 Priorytet 1!

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie na operatorów regrantingu.

W ramach konkursu FIO 2020 Priorytet 1 planuje się wybrać minimum 16 operatorów wojewódzkich oraz 5 operatorów regrantingu tematycznego i regionalnego.

Najważniejsze informacje:

 • termin składania ofert upływa 16 września 2019 r. o 12.00,
 • projekty mogą być realizowane od 01 stycznia do 30 listopada 2020 r.,
 • maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od wybranej ścieżki – maksymalnie do 731 250 zł,
 • wkład własny nie jest wymagany i nie ma wpływu na ocenę.

FIO 2020 Priorytet 1 to również konkretne zmiany, m.in.:

 • dwie ścieżki: możliwość realizowania regrantingu na terenie wybranego województwa lub regrantingu tematycznego/regionalnego,
 • podniesienie wymaganej kwoty przeznaczanej w ramach projektów na mikrogranty,
 • system oceny dostosowany do specyfiki konkursu na operatorów regrantingu.

Ponadto, w tegorocznej edycji wprowadzono innowacyjny system oceny wniosków, dzięki któremu eksperci jeszcze bardziej efektywnie i wnikliwie przejrzą oferty. Będą mogli przyznać ocenę „super” w sytuacji, gdy mają do czynienia z wyjątkowym pomysłem na projekt.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu można znaleźć na stronie:

https://niw.gov.pl/fio-2020-priorytet-1-rozpoczynamy-konkurs/?fbclid=IwAR0XejKYyItF7H9szUlb-k6DITqgNvN1seiP5OiSt7Dx88aXuUYzfgh5Fpw

Kontakt: fio@niw.gov.pl, nr tel. +48 601 901 285.

Konkurs PROO Priorytet 5!

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na lata 2018–2030! Działania są skierowane do organizacji potrzebujących wsparcia doraźnego oraz planujących udział w wydarzeniach z życia publicznego.

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej. Konkurs przewiduje również wsparcie dla organizacji, które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym.

Organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

 • pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych) – „POMOC DORAŹNA”
 • pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja –„ŻYCIE PUBLICZNE”

Najważniejsze informacje:

 • dotacje do 10 000 zł,
 • nabór ciągły wniosków do wyczerpania środków,
 • dostępne środki 1 800 000 zł,
 • zadania mogą być realizowane do 31 grudnia 2019 r.,
 • wnioski należy składać przez System Obsługi Dotacji,
 • brak wymogu wkładu własnego.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu można znaleźć na stronie: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo-2/dokumenty/

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Węgorzewo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020.

16 lipca 2019r. (wtorek) o godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie (ul. Zamkowa 3, II piętro – Sala Narad) odbędzie się spotkanie dot. przygotowania diagnozy społecznej oraz projektu Programu Współpracy Gminy Węgorzewo z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020.

Na spotkanie zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
NIW