Kalendarz wydarzeń

sierpień 2022
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Licznik odwiedzin

  • 126539Odsłon razem:
  • 25Odsłon dzisiaj:
  • 0Obecnie online:

Kwietniowe wydanie e-biuletynu!

Zachęcamy do zapoznania się z kwietniowym wydaniem e-biuletynu Centrum Animacji Społecznej ->pobierz

Wszystkie e-biuletyny dostępne są na stronie: http://caswegorzewo.pl/e-biuletyn/

Życzymy miłej lektury!

Program szkoleniowo-doradczy „Twoje pierwsze kroki w fundraisingu”!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe ze swojego obszaru działania (powiaty: giżycki i węgorzewski oraz gmina Srokowo z powiatu kętrzyńskiego) do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo-doradczym „TWOJE PIERWSZE KROKI W FUNDRAISINGU!”.

Podczas cyklu szkoleń i doradztwa indywidualnego zastanowimy się wspólnie, jak pozyskać fundusze dla Twojej organizacji i wesprzeć Twoją misję społeczną.

Organizacja zgłaszająca się do programu szkoleń i doradztwa zobowiązana jest do spełnienia następujących warunków:

1) przedstawienia pisemnej zgody Zarządu na udział w programie (rezygnacja organizacji w trakcie realizacji projektu związana będzie z pokryciem wszystkich poniesionych kosztów);

2) posiadania podstawowych narzędzi promocji takich jak: strona internetowa, aktywny funpage na FB;

3) wyznaczenia swojego przedstawiciela do udziału we wszystkich zaplanowanych w programie działaniach, na okres od maja do grudnia 2019 roku. Jeśli z różnych przyczyn losowych osoba ta nie będzie mogła brać udziału w zaplanowanych szkoleniach i doradztwie, organizacja zobowiązana jest zapewnić zastępstwo tej osoby;

4) złożenia pisemnego oświadczenia i zagwarantowania udziału wolontariuszy – młodzieży działającej w przyszkolnych kołach wolontariackich.

Program szkoleniowo-doradczy rozpocznie się dwudniowym szkoleniem pt. „Fundraising pozytywną zmianą w organizacji”, w terminie 11-12 maja br., w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. W czasie tego szkolenia eksperci wybiorą trzy organizacje, z którymi będą umawiać się na doradztwa indywidualne i wspierać w realizowanych kampaniach fundraisingowych. Wybór organizacji nastąpi w oparciu o aktywność i wyniki zadań warsztatowych realizowanych podczas tego szkolenia.

Czytaj więcej Program szkoleniowo-doradczy „Twoje pierwsze kroki w fundraisingu”!

Szkolenie z zakresu nowych wzorów ofert – Urząd Miejski w Węgorzewie

29.04.2019 r. w godz. 15.00-18.30 w Urzędzie Miejskim przy ul. Zamkowej 3 na II piętrze (sala narad), odbędzie się  szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Węgorzewo z zakresu  nowych wzorów ofert zawartych w rozporządzeniach Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, ogłoszonych 26 i 29 października 2018 r.

Wejście w życie rozporządzeń od 1 marca 2019 roku wprowadza m.in. rozliczanie organizacji z realizacji zadań publicznych przez rezultaty. To duża zmiana zarówno dla samorządowych organizatorów otwartych konkursów ofert jak i dla samych organizacji – realizatorów zadań.

Szkolenie zostanie także poszerzone o aspekt związany ze stosowaniem RODO (ochrona danych osobowych w zakresie ich pozyskiwania, przetwarzania i dokumentowania) w realizacji zadań publicznych.

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Olender – certyfikowany trener Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych STOP, trener modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, ekspert ds. rozwoju społeczności lokalnej, doradca i trener w ogólnopolskich programach edukacyjnych dot. partycypacji publicznej.

Udział w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie pod numerem: 87/427 54 06 lub mailowo: danuta.abramowicz@um.wegorzewo.pl

OWES zaprasza na szkolenie dot. pozyskiwania środków

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  zaprasza na pierwsze z serii szkoleń otwartych pt. „Skąd pozyskiwać środki na działalność NGO? Źródła finansowania organizacji pozarządowych”, które odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia br. w Ełku.

Podczas szkolenia omówione zostaną główne źródła finansowania działań w organizacjach pozarządowych, uczestnicy zapoznają się z dostępnymi formami wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz wyjaśniona zostanie różnica między działalnością odpłatną i działalnością gospodarczą w PES.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. W szkoleniu mogą wziąć również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Więcej informacji odnośnie rekrutacji na szkolenie znajduje się pod adresem: http://adelfi.pl/%E2%80%9Eskad-pozyskiwac-srodki-na-dzialalnosc-ngo-zrodla-finansowania-organizacji-pozarzadowych%E2%80%9D,2570.html

Do pobrania:
– regulamin rekrutacji
– formularz zgłoszeniowy
– program szkolenia.

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
NIW