Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C P S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Licznik odwiedzin

 • 111941Odsłon razem:
 • 12Odsłon dzisiaj:
 • 0Obecnie online:
Strona 4 z 1411234567891011...203040...Ostatnia »

NOWEFIO 2021 – Ogłoszenie o konkursie!

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie NOWEFIO 2021.

Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

 1. Priorytet 1.: Mikro-inicjatywy
 2. Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
 3. Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
 4. Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Składane oferty mają realizować cel główny Programu NOWEFIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Najważniejsze informacje:

 • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w Priorytecie 1, w Priorytecie 2 lub 3, oraz w Priorytecie 4 (maksymalnie trzy oferty);
 • nabór ofert rozpocznie się w dniu 08 marca 2021 roku o godzinie 14.00;
 • termin składania ofert upływa 29 marca 2021 r. o godzinie 14.00,
 • projekty mogą być realizowane od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 r.,
 • maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie);
 • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu na stronie: https://niw.gov.pl/nowefio-2021-ogloszenie-o-konkursie/

Konsultacje programów Interreg 2021-2027

W imieniu Organizatorów, zapraszamy do wzięcia udziału w regionalnych konsultacjach programów współpracy transnarodowej i międzyregionalnej nowej perspektywy UE 2021-2027.

Wydarzenie to w formule on-line organizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP i odbędzie się 16 kwietnia b.r. w godzinach 10:00 – 12:45.

Spotkanie będzie dotyczyło m.in. zakresu tematycznego programów, typów projektów, harmonogramu prac, dalszych wydarzeń i planowanych terminów pierwszych naborów w programach współpracy transnarodowej Interreg Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa oraz Programie współpracy międzyregionalnej Interreg Europa 2021-2027.

Spotkanie regionalne 16 kwietnia br. skierowane jest do województw: warmińsko-mazurskiego, śląskiego, małopolskiego, lubelskiego, pomorskiego.

Wydarzenie umożliwi Państwu zapoznanie się z  ofertą nowych programów Interreg i zapewni pomoc w rozpoczęciu  działań nad koncepcjami projektów transnarodowych i międzyregionalnych w nowej perspektywie.

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny  pod linkiem:

https://www.europasrodkowa.gov.pl/strony/aktualnosci-europy-srodkowej/spotkanie-online-o-programach-interreg-europa-europa-srodkowa-i-region-morza-baltyckiego-na-zaproszenie/

Konkurs grantowy „AKTYWNI OBYWATELE-FUNDUSZ REGIONALNY”

W imieniu Organizatorów zapraszamy na regionalne spotkania informacyjne (ONLINE) dotyczące 1. konkursu grantowego w ramach Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Regionalny. Konkurs ruszy 17.03, a termin składania wniosków mija 17.05.2021 r. 

Dla województwa warmińsko – mazurskiego planowane są 2 spotkania w następujących terminach:

 1. Spotkanie regionalne dla województwa warmińsko-mazurskiego (region 1. dla województwa warmińsko-mazurskiego, tj. powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, szczycieński, węgorzewski) i województwa podlaskiego odbędzie się  22.03.2021 r., godzina 11.00

link do rejestracji: http://bit.ly/AO-regionalny_22-03-2021

 1. Spotkanie regionalne dla województwa warmińsko-mazurskiego (region 2. dla województwa warmińsko-mazurskiego, tj. powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski, olsztyński, ostródzki) i województwa pomorskiego odbędzie się 31.03.2021 r., godzina 11.00

link do rejestracji: http://bit.ly/AO-regionalny_31-03-2021

10.04 odbędzie się dodatkowe spotkanie dla osób, którym nie pasują wcześniejsze terminy. To spotkanie będzie tłumaczone na polski język migowy.

Więcej informacji i linki do rejestracji

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/zapraszamy-na…/

w przypadku pytań proszę o kontakt z regionalnymi konsultantami:

region 1

*** Marlena Dojlidko

+48 85 30 70 236
mdojlidko.aofr@frdl.org.pl

*** Marta Siemieniuk

+48 604 251 994
msiemieniuk.aofr@frdl.org.pl

region 2

*** Karolina Mucuś

+48 509 498 613
kmucus.aofr@frdl.org.pl

*** Andrzej Bancha

+48 698 995 573
abanach.aofr@frdl.org.pl

Zaproszenie o udziału w komisji konkursowej!

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe mają prawo wskazywać swoich przedstawicieli do pracy w komisjach konkursowych (nie dotyczy to organizacji składających swoje oferty w konkursach). W związku z powoływaniem w najbliższym czasie przez Zarząd Województwa komisji konkursowych w niżej wymienionych obszarach tematycznych, uprzejmie informuję o tej możliwości.

Otwarty konkurs ofert ogłoszono w następujących tematach:

 • kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – dot. „Wsparcia przygotowania i wydania publikacji spełniających wysokie standardy merytoryczne i redakcyjne przyczyniających się do rozwoju i promocji kultury województwa warmińsko-mazurskiego”
 • rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego
 • wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży poprzez realizację programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego
 • upowszechnianie i ochrona praw konsumenta
 • aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
 • realizacja zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Kandydatów na członka komisji konkursowej należy zgłaszać na adres op@warmia.mazury.pl  w terminie do dnia 05.03.2021 r.

Należy podać następujące informacje na temat kandydata/ów: imię i nazwisko, zakres tematyczny komisji konkursowej, nazwa organizacji która zgłasza osobę, adres mailowy lub telefon kontaktowy, krótki opis doświadczenia zarówno w pracach komisji konkursowych jak i pracy/wiedzy w w/w zakresach.

Link do ogłoszenia konkursowego:

https://bip.warmia.mazury.pl/1604/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-roku-2021-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-podmioty-wymienione-w-art.-3-ust.-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie.html

Strona 4 z 1411234567891011...203040...Ostatnia »

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
NIW