Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2019
P W Ś C P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Licznik odwiedzin

 • 54764Odsłon razem:
 • 52Odsłon dzisiaj:
 • 1Obecnie online:

Za nami szkolenie „Tworzenie biznesplanów”!

Za nami kolejne szkolenie zorganizowane przez CAS – „Tworzenie biznesplanów”.

Szkolenie odbyło się w terminie 09-10 czerwca br., a poprowadziła je pani Wioletta Banasiewicz.

Zapraszamy do galerii zdjęć ze szkolenia.

Wizyta studyjna do inkubatora przetwórstwa!

Centrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR na bezpłatny wyjazd studyjny do inkubatora przetwórstwa prowadzonego przez Stowarzyszenie Światowid w Małachowie – Szembrowicach (koło Gniezna).

Wyjazd odbędzie się w dniach 30 czerwca – 01 lipca 2017r. (piątek – sobota).

Zgłoszeń należy dokonywać najpóźniej do 21 czerwca br.

UWAGA: Przewiduje się udział max. 2 osób z 1 organizacji pozarządowej. Liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe będzie decydować opis dotychczasowej działalności społecznej, a w przypadku porównywalnego doświadczenia, znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń.

Koszt dodatkowych atrakcji m.in. zwiedzanie Katedry, Muzeum Państwa Polskiego we własnym zakresie.

Do pobrania:
– program wyjazdu
– formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji oraz zgłoszenia:
Biuro Projektu CAS – kontynuacja
ul. Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo
tel. +48 87 427 06 17 ; e-mail: biuro@caswegorzewo.pl

Wyjazd organizowany jest w ramach projektu „Centrum Animacji Społecznej – kontynuacja” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

 nr 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
1)      Wzmocnienia kapitału społecznego;
2)      Zachowania dziedzictwa lokalnego;
3)      Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

II. Formy wsparcia:

Refundacja kosztów.

III. Wysokość limitu środków:

I. Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych – 679 164,00 zł, w tym:
1.  Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów w centrach miejscowości (1.1.3) – 679 164,00 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 216 076,02 zł. (i stanowi 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 339 582,00 zł.( w tym wkład EFFROW 216 076,02 zł. oraz wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych 123 505,98 zł.).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych wynosi do 339 582,00 zł.

II.  Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy  –  500 000,00 zł. w tym:
1.      Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową (2.3.3)– 500 000,00 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 63 630,00 zł. (i stanowi 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 100 000,00 zł. ( w tym wkład EFFROW 63 630,00 zł oraz wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych 36 370,00 zł.).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych wynosi do 100 000,00 zł.

Czytaj więcej Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Nabór wniosków w ramach PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
nr 3/2017

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze”.

I. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
Realizacja celu:
wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

II. Formy wsparcia:
Refundacja kosztów.

III. Wysokość limitu środków:
Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i atrakcyjnych miejsc pracy – 2 000 000,00 zł, w tym:
1. Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru (2.1.1) – 600 000,00 zł w tym:
a) Podejmowanie działalności gospodarczej: 200 000,00 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi do 100 000 zł
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.

b) Rozwój działalności gospodarczej: 400 000,00 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy na jednego Beneficjenta wynosi do 200 000,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.

2. Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów turystycznych pod marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia (2.2.2) – 1 250 000,00 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi do 150 000,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych

Czytaj więcej Nabór wniosków w ramach PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
wirtualny spacer