Kalendarz wydarzeń

Październik 2018
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Licznik odwiedzin

  • 48578Odsłon razem:
  • 13Odsłon dzisiaj:
  • 0Obecnie online:

Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie

Burmistrz Węgorzewa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) na spotkanie, które odbędzie się 20 października 2016 roku o godz. 14 30 (czwartek). w Urzędzie Miejskim w sali konferencyjnej na drugim piętrze, przy ul. Zamkowej 3.

Celem spotkania będzie umówienie spraw bieżących, oraz współpracy Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Węgorzewskiego

Zarząd Powiatu w Węgorzewie w dniu 4 października 201r r., na podstawie Uchwały Nr IV/24/2011 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami Pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza konsultacje:

 projektu Uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawie Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.”

 Konsultacje trwają od 06 października 2016 r. do 14 października 2016 r., do godz. 15:00.

Uwagi, opinie do projektu uchwały należy zgłaszać drogą mailową: promocja@powiatwegorzewski.pl, na piśmie osobiście w Sekretariacie Starostwa lub korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo.

Bezpośrednie konsultacje odbędą się 12.10.2016 od godz. 14:30 w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, Sala Konferencyjna.

Do pobrania:
uchwała Rady Powiatu
Program Współpracy na 2017 rok
formularz konsultacji

Konferencja podsumowująca projekt „Centrum Animacji Społecznej”

Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywnych mieszkańców obszaru LGD9, w szczególności bezpośrednich uczestników i odbiorców działań realizowanych przez CAS na konferencję podsumowującą projekt pn. Centrum Animacji Społecznej”.

Projekt realizowany jest w okresie 01.05.2015r. – 30.11.2016r. dzięki dofinansowaniu ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a jego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych funkcjonujących na terenie działania Związku Stowarzyszeń LGD9 poprzez pomoc informacyjną, doradczą i szkoleniową.

Konferencja odbędzie się 26 października 2016 roku (środa) o godz. 14.00  w Restauracji Gościniec u Kalicha w Węgorzewie (ul. Portowa 4a).

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji telefonicznie pod nr tel. +48 87 427 06 17; +48 730 847 596 lub mailowo: biuro@caswegorzewo.pl do 18.10.2016. do godz. 15.00.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Węgorzewo

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/483/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, Burmistrz Węgorzewa ogłosił konsultacje projektu uchwały w sprawie ,,ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY” Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 17 października 2016 roku.

Konsultacje przeprowadzone będę poprzez zamieszczenie na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  Uwagi i opinie można składać na przygotowanym formularzu osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, lub przesyłane pocztą elektroniczną na adres mail: danutaabramowicz@umw.internetdsl.pl

Załączniki:
– projekt uchwały z uzasadnieniem
– projekt rocznego programu
– formularz uwag

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
wirtualny spacer