Kalendarz wydarzeń

luty 2024
P W Ś C P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Licznik odwiedzin

  • 152441Odsłon razem:
  • 25Odsłon dzisiaj:
  • 0Obecnie online:

Drugi nabór wniosków w ramach Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży

Fundusze norweskie i EOG uruchomiły drugi nabór w ramach Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Fund for Youth Employment) pod nazwą „Uwalnianie potencjału młodzieży” (Unlocking Youth Potential). Celem naboru jest wsparcie zatrudnienia oraz dostępu do edukacji i szkoleń młodych osób w Europie.

 W drugim naborze wyznaczono trzy główne obszary wsparcia:
1. Innowacje i eksploracja.
2. Transfer know-how i dobrych praktyk.
3. Analiza i badania.

Grupy docelowe  Finansowanie jest udostępniane na inicjatywy mające na celu zapewnienie dostępu do zatrudnienia, edukacji lub szkolenia następującym grupom docelowym:  – Młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się (NEET) w wieku od 25 do 29 lat mieszkająca w małych miastach, na przedmieściach lub na obszarach wiejskich;  – młode matki, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (NEET) w wieku od 25 do 29 lat; oraz  – długotrwale bezrobotni w wieku od 25 do 29 lat.

Czytaj więcej Drugi nabór wniosków w ramach Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży

Program MKiDN – Promocja czytelnictwa

Głównym celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa w Polsce. Wnioskodawcami mogą być samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN oraz JST), organizacje pozarządowe a także podmioty prywatne prowadzące działalność gospodarczą.

 Wysokość wsparcia: min. 5.000 zł – maks. 500.000 zł, do 80% (100% w uzasadnionych przypadkach).

Wkład własny: min. 20% (0% w uzasadnionych przypadkach).

Czas trwania projektu: 01.01.2021 – 31.12.2023.

Kto może złożyć wniosek ?
1. Samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez MKiDN oraz JST.
2. Organizacje pozarządowe.
3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. Istotnym elementem branym pod uwagę przy ocenie potencjału organizatorów jest ich doświadczenie oraz zdolność do nawiązywania współpracy z innymi partnerami na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym

Czytaj więcej Program MKiDN – Promocja czytelnictwa

Konferencja podsumowująca projekt „Centrum Animacji Społecznej – miejscem rozwoju organizacji”

Centrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR, w szczególności bezpośrednich uczestników i odbiorców działań realizowanych przez CAS na konferencję podsumowującą projekt pn. Centrum Animacji Społecznej –miejscem rozwoju organizacji”.

Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2020r. – 30.11.2020r. dzięki dofinansowaniu ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a jego głównym celem jest zwiększenie kompetencji organizacji obywatelskich na terenie działania Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” i wyrównanie szans organizacji słabo rozwiniętych poprzez pomoc informacyjną, szkoleniową, doradczą i praktyczną.

 Konferencja odbędzie się 24 listopada 2020 roku (wtorek) o godz. 15.00 w trybie on line. Link do konferencji zostanie wysłany zainteresowanym osobom dzień przed konferencją oraz będzie umieszczony na stronie internetowej projektu www.caswegorzewo.pl

 Wymagania techniczne dla uczestników konferencji: – dostęp do Internetu – mikrofon i kamera – zainstalowany program Zoom oraz założone konto na stronie zoom.us.

UWAGA: Uczestnicy konferencji będą objęci pomocą techniczną w zakresie instalacji programu zoom.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji telefonicznie pod nr tel. 512 273 267 lub mailowo: doradca@caswegorzewo.pl do 20.11.2020r. do godz. 15.00.

Do pobrania ->  PROGRAM KONFERENCJI_CAS_24_11_2020

Program MKiDN – Infrastruktura domów kultury

Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Wnioski o dofinansowanie mogą składać domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury (poza instytucjami współprowadzonymi przez MKiDN oraz JST), biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki a także jednostki samorządu terytorialnego (JST)  – wyłącznie jako organy prowadzące dla wymienionych wcześniej podmiotów.

Organizatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury (NCK).

Czytaj więcej Program MKiDN – Infrastruktura domów kultury

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
NIW