Kalendarz wydarzeń

wrzesień 2021
P W Ś C P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Licznik odwiedzin

  • 113932Odsłon razem:
  • 5Odsłon dzisiaj:
  • 0Obecnie online:

Marcowy e-biuletyn CAS!

Zachęcamy do zapoznania się z marcowym wydaniem e-biuletynu Centrum Animacji Społecznej ->pobierz

Wszystkie e-biuletyny dostępne są na stronie: http://caswegorzewo.pl/e-biuletyn/

Życzymy miłej lektury!

Widzialna ręka – grupa wsparcia NGO

„Widzialna Reka” to grupa wsparcia w trudnym czasie stanu epidemii dla organizacji pozarządowych – pracowników i pracowniczek, społeczników
i społeczniczek, podopiecznych – pod patronatem społecznej inicjatywy Konkursy dla NGO, w ramach ogólnopolskiej akcji Widzialna Ręka.

„Bądźmy razem, abyśmy w tym trudnym czasie, gdy jesteśmy tym bardziej potrzebni, jako sektor pozarządowy, mieli siłę i wytrwałość, bo jeszcze tak wiele przed nami!” – zachęca społeczna inicjatywa zorganizowana na Facebooku przez grupę Konkursy dla NGO.
Przyłączamy się i serdecznie zachęcamy do tego również innych. Do grupy można dołączyć poprzez Facebooka: https://www.facebook.com/groups/widzialna.reka.ngo/

Tarcza antykryzysowa dla III sektora!

Na wniosek Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego Organizacje Pozarządowe zostaną objęte tarczą antykryzysową w związku z zagrożeniem Covid-19. Dodatkowo NIW-CRSO uruchomi specjalny program wsparcia NGO, którego budżet wynosi 10 mln zł.

Działania osłonowe obejmą:

1. Przesunięcie obowiązków sprawozdawczych CIT- 8 – mijający 31 marca br. termin składania przez organizacje sprawozdań CIT-8 zostanie wydłużony do 31 lipca br. W tej sprawie, na wniosek Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, zostanie wydane rozporządzenie Ministra Finansów.

2. Zlecanie zadań publicznych – organy administracji publicznej, które zlecają realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym, będą uprawnione do tego, by:
•przedłużyć termin na złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego;
•przedłużyć termin na rozliczenie dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego;
•uznać za uzasadnione wydatki poniesione na sfinansowanie działań realizowanych
w ramach zleconego zadania publicznego, które zostały odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

3. Możliwość zlecania zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert – wprowadzona zostanie możliwość zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 3 uodppiow z 23 kwietnia 2003 r., realizacji zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

4. Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID-19 w Narodowym Instytucie Wolności – w Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamiany jest nowy program wsparcia doraźnego, z budżetem 10 mln zł. Program ma na celu wspomaganie funkcjonowania organizacji pozarządowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną.

5. Włączenie organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą do pakietu osłonowego dla przedsiębiorców.

Więcej informacji o przyjętych rozwiązaniach można znaleźć na stronie: https://niw.gov.pl/wystapienie-przewodniczacego-ds-pozytku-publicznego-prof-piotra-glinskiego-tarcza-antykryzysowa-dla-iii-sektora/

Zaproszenie do konsultacji społecznych!

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej: https://bip.warmia.mazury.pl/1390/konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-sprawie-okreslenia-trybu-i-szczegolowych-kryteriow-oceny-wnioskow-o-realizacje-zadania-publicznego-w-ramach-inicjatywy-lokalnej.html

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: 25 marca – 25 kwietnia 2020 r. do

Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (adres: ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn) na piśmie lub mailem na adres: op@warmia.mazury.pl.  O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Biura. Opinie, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
NIW