Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2018
P W Ś C P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Licznik odwiedzin

  • 44954Odsłon razem:
  • 3Odsłon dzisiaj:
  • 0Obecnie online:

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Węgorzewo

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/483/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, Burmistrz Węgorzewa ogłosił konsultacje projektu uchwały w sprawie ,,ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY” Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 17 października 2016 roku.

Konsultacje przeprowadzone będę poprzez zamieszczenie na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  Uwagi i opinie można składać na przygotowanym formularzu osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, lub przesyłane pocztą elektroniczną na adres mail: danutaabramowicz@umw.internetdsl.pl

Załączniki:
– projekt uchwały z uzasadnieniem
– projekt rocznego programu
– formularz uwag

Prośba o wyrażenie opinii nt. Centrum Animacji Społecznej

Drodzy Beneficjenci, bezpośredni uczestnicy i odbiorcy działań realizowanych przez Centrum Animacji Społecznej LGD9,

w związku z planowanym na 7 listopada br. monitoringiem projektu „Centrum Animacji Społecznej” zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii odnośnie poziomu i jakości  realizowanych  przez nas działań, w których bezpośrednio uczestniczyli Państwo bądź korzystali, w tym: szkoleń realizowanych  w ramach Centrum Animacji Społecznej oraz wizyty studyjnej do Garncarskiej Wioski, pomocy przy zakładaniu stowarzyszeń, bezpośredniego doradztwa w biurze CAS lub w terenie, a także zbiorów naszej bibilioteczki.

Czekamy na Państwa opinie i uwagi oraz sugestie i potrzeby odnośnie przyszłej perspektywy, ponieważ mamy zamiar kontynuować nasze działania w ramach CAS skierowane do organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów składając wniosek do tegorocznego naboru FIO.

Państwa opinie i uwagi posłużą nam głównie do przeprowadzenie procesu monitoringu obecnie realizowanego projektu, ale też pomogą bardzo w sformułowaniu działań, które są  niezbędne do kontynuacji, rozwoju Waszych organizacji bądź podejmowania  innowacyjnych działań aktywizujących  środowiska wiejskie.

Pozdrawiamy:)
Zespół projektowy CAS

Za nami kolejne szkolenie zorganizowane przez CAS!

30 września 2016 roku w Węgorzewie odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie zorganizowane przez Centrum Animacji Społecznej.

W szkoleniu pn. „Warsztaty budowania trwałych relacji interpersonalnych” udział wzięło 15 osób, a poprowadziła je pani Monika Hausman-Pniewska – trenerka, animatorka, aktywistka społeczna z wieloletnim doświadczeniem zarówno na sali szkoleniowej, jak i w pracy ze społecznościami lokalnymi, związana z organizacjami pozarządowymi, które wspiera w rozwoju, szkoli i ceni. Pani Monika jest prezeską funduszy stypendialnego dla młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiego, prowadzi szkolenia z zakresu animacji społecznej, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, autoprezentacji.

Zapraszamy do galerii zdjęć ze szkolenia.

FIO 2017 – wydłużony termin składania wniosków!

W związku z wnioskami, które wpłynęły do Instytucji Zarządzającej termin naboru ofert dla naboru „wrześniowego” (tj. dla ofert składanych w Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach Priorytetu 4) został wydłużony decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o 5 dni, tj. do poniedziałku,
3 października 2016 r., do godziny 16:15.

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
wirtualny spacer