Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Licznik odwiedzin

  • 89653Odsłon razem:
  • 58Odsłon dzisiaj:
  • 0Obecnie online:

Bezpłatne szkolenie „Bezpieczeństwo informacji w organizacjach pozarządowych rok po RODO”

Centrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR na bezpłatne szkolenie pn. Bezpieczeństwo informacji w organizacjach pozarządowych rok po RODO”, które odbędzie się 25 maja 2019r. (sobota) w godz. 08.00-16.00 w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” (Plac Wolności 1b; 11-600 Węgorzewo).

Szkolenie poprowadzą: Paulina Skrouba i Marta Grochocka – Inspektorki Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego (osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej – skan formularza) do biura Centrum Animacji Społecznej w Węgorzewie lub w Wilkasach.

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będzie decydować opis dotychczasowej działalności społecznej, w tym w zakresie wolontariatu a w przypadku porównywalnego doświadczenia, znaczenie będzie miała kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:
– program szkolenia
– formularz zgłoszenia

Więcej informacji oraz zgłoszenia:
Biura Projektu „CAS –POSTAW NA WOLONTARIAT”

1) Węgorzewo, Plac Wolności 1b, 11-600 Węgorzewo, tel. +48 87 427 06 17; e-mail: biuro@caswegorzewo.pl

2) Wilkasy, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 29 51, e-mail: doradca@caswegorzewo.pl

oraz na stronie www.caswegorzewo.pl

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Centrum Animacji Społecznej – POSTAW NA WOLONTARIAT” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Kwietniowe wydanie e-biuletynu!

Zachęcamy do zapoznania się z kwietniowym wydaniem e-biuletynu Centrum Animacji Społecznej ->pobierz

Wszystkie e-biuletyny dostępne są na stronie: http://caswegorzewo.pl/e-biuletyn/

Życzymy miłej lektury!

Program szkoleniowo-doradczy „Twoje pierwsze kroki w fundraisingu”!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe ze swojego obszaru działania (powiaty: giżycki i węgorzewski oraz gmina Srokowo z powiatu kętrzyńskiego) do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo-doradczym „TWOJE PIERWSZE KROKI W FUNDRAISINGU!”.

Podczas cyklu szkoleń i doradztwa indywidualnego zastanowimy się wspólnie, jak pozyskać fundusze dla Twojej organizacji i wesprzeć Twoją misję społeczną.

Organizacja zgłaszająca się do programu szkoleń i doradztwa zobowiązana jest do spełnienia następujących warunków:

1) przedstawienia pisemnej zgody Zarządu na udział w programie (rezygnacja organizacji w trakcie realizacji projektu związana będzie z pokryciem wszystkich poniesionych kosztów);

2) posiadania podstawowych narzędzi promocji takich jak: strona internetowa, aktywny funpage na FB;

3) wyznaczenia swojego przedstawiciela do udziału we wszystkich zaplanowanych w programie działaniach, na okres od maja do grudnia 2019 roku. Jeśli z różnych przyczyn losowych osoba ta nie będzie mogła brać udziału w zaplanowanych szkoleniach i doradztwie, organizacja zobowiązana jest zapewnić zastępstwo tej osoby;

4) złożenia pisemnego oświadczenia i zagwarantowania udziału wolontariuszy – młodzieży działającej w przyszkolnych kołach wolontariackich.

Program szkoleniowo-doradczy rozpocznie się dwudniowym szkoleniem pt. „Fundraising pozytywną zmianą w organizacji”, w terminie 11-12 maja br., w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. W czasie tego szkolenia eksperci wybiorą trzy organizacje, z którymi będą umawiać się na doradztwa indywidualne i wspierać w realizowanych kampaniach fundraisingowych. Wybór organizacji nastąpi w oparciu o aktywność i wyniki zadań warsztatowych realizowanych podczas tego szkolenia.

Czytaj więcej Program szkoleniowo-doradczy „Twoje pierwsze kroki w fundraisingu”!

Szkolenie z zakresu nowych wzorów ofert – Urząd Miejski w Węgorzewie

29.04.2019 r. w godz. 15.00-18.30 w Urzędzie Miejskim przy ul. Zamkowej 3 na II piętrze (sala narad), odbędzie się  szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Węgorzewo z zakresu  nowych wzorów ofert zawartych w rozporządzeniach Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, ogłoszonych 26 i 29 października 2018 r.

Wejście w życie rozporządzeń od 1 marca 2019 roku wprowadza m.in. rozliczanie organizacji z realizacji zadań publicznych przez rezultaty. To duża zmiana zarówno dla samorządowych organizatorów otwartych konkursów ofert jak i dla samych organizacji – realizatorów zadań.

Szkolenie zostanie także poszerzone o aspekt związany ze stosowaniem RODO (ochrona danych osobowych w zakresie ich pozyskiwania, przetwarzania i dokumentowania) w realizacji zadań publicznych.

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Olender – certyfikowany trener Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych STOP, trener modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, ekspert ds. rozwoju społeczności lokalnej, doradca i trener w ogólnopolskich programach edukacyjnych dot. partycypacji publicznej.

Udział w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie pod numerem: 87/427 54 06 lub mailowo: danuta.abramowicz@um.wegorzewo.pl

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
NIW