Kalendarz wydarzeń

Maj 2018
P W Ś C P S N
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Licznik odwiedzin

  • 41827Odsłon razem:
  • 0Odsłon dzisiaj:
  • 0Obecnie online:

Konferencja podsumowująca projekt „Centrum Animacji Społecznej”

Zarząd Związku Stowarzyszeń LGD9 zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywnych mieszkańców obszaru LGD9, w szczególności bezpośrednich uczestników i odbiorców działań realizowanych przez CAS na konferencję podsumowującą projekt pn. Centrum Animacji Społecznej”.

Projekt realizowany jest w okresie 01.05.2015r. – 30.11.2016r. dzięki dofinansowaniu ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a jego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych funkcjonujących na terenie działania Związku Stowarzyszeń LGD9 poprzez pomoc informacyjną, doradczą i szkoleniową.

Konferencja odbędzie się 26 października 2016 roku (środa) o godz. 14.00  w Restauracji Gościniec u Kalicha w Węgorzewie (ul. Portowa 4a).

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji telefonicznie pod nr tel. +48 87 427 06 17; +48 730 847 596 lub mailowo: biuro@caswegorzewo.pl do 18.10.2016. do godz. 15.00.

Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Gminy Węgorzewo

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXI/483/2010 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego gminy Węgorzewo w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, Burmistrz Węgorzewa ogłosił konsultacje projektu uchwały w sprawie ,,ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY” Gminy Węgorzewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Konsultacje rozpoczynają się z dniem publikacji niniejszego ogłoszenia i trwają do dnia 17 października 2016 roku.

Konsultacje przeprowadzone będę poprzez zamieszczenie na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.  Uwagi i opinie można składać na przygotowanym formularzu osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Węgorzewie, ul. Zamkowa 3, lub przesyłane pocztą elektroniczną na adres mail: danutaabramowicz@umw.internetdsl.pl

Załączniki:
– projekt uchwały z uzasadnieniem
– projekt rocznego programu
– formularz uwag

Prośba o wyrażenie opinii nt. Centrum Animacji Społecznej

Drodzy Beneficjenci, bezpośredni uczestnicy i odbiorcy działań realizowanych przez Centrum Animacji Społecznej LGD9,

w związku z planowanym na 7 listopada br. monitoringiem projektu „Centrum Animacji Społecznej” zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii odnośnie poziomu i jakości  realizowanych  przez nas działań, w których bezpośrednio uczestniczyli Państwo bądź korzystali, w tym: szkoleń realizowanych  w ramach Centrum Animacji Społecznej oraz wizyty studyjnej do Garncarskiej Wioski, pomocy przy zakładaniu stowarzyszeń, bezpośredniego doradztwa w biurze CAS lub w terenie, a także zbiorów naszej bibilioteczki.

Czekamy na Państwa opinie i uwagi oraz sugestie i potrzeby odnośnie przyszłej perspektywy, ponieważ mamy zamiar kontynuować nasze działania w ramach CAS skierowane do organizacji pozarządowych oraz lokalnych liderów składając wniosek do tegorocznego naboru FIO.

Państwa opinie i uwagi posłużą nam głównie do przeprowadzenie procesu monitoringu obecnie realizowanego projektu, ale też pomogą bardzo w sformułowaniu działań, które są  niezbędne do kontynuacji, rozwoju Waszych organizacji bądź podejmowania  innowacyjnych działań aktywizujących  środowiska wiejskie.

Pozdrawiamy:)
Zespół projektowy CAS

Za nami kolejne szkolenie zorganizowane przez CAS!

30 września 2016 roku w Węgorzewie odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie zorganizowane przez Centrum Animacji Społecznej.

W szkoleniu pn. „Warsztaty budowania trwałych relacji interpersonalnych” udział wzięło 15 osób, a poprowadziła je pani Monika Hausman-Pniewska – trenerka, animatorka, aktywistka społeczna z wieloletnim doświadczeniem zarówno na sali szkoleniowej, jak i w pracy ze społecznościami lokalnymi, związana z organizacjami pozarządowymi, które wspiera w rozwoju, szkoli i ceni. Pani Monika jest prezeską funduszy stypendialnego dla młodzieży z terenu powiatu olsztyńskiego, prowadzi szkolenia z zakresu animacji społecznej, komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu, autoprezentacji.

Zapraszamy do galerii zdjęć ze szkolenia.

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
wirtualny spacer