Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2019
P W Ś C P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Licznik odwiedzin

 • 54763Odsłon razem:
 • 51Odsłon dzisiaj:
 • 0Obecnie online:

Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu w Węgorzewie w dniu 30 października 2017r r., na podstawie UchwałyNr IV/24/2011  Rady Powiatu w Węgorzewie  z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza konsultacje:

 1. Przedmiot konsultacji:

projektu Uchwały Rady Powiatu w Węgorzewie w sprawie Programu współpracy Powiatu Węgorzewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.”(Załącznik nr 1).

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
 • Konsultacje trwają od 31 października 2017 r. do 10 listopada 2017 r., do godz. 15:00.
 • Uwagi, opinie do projektu uchwały należy zgłaszać drogą mailową: promocja@powiatwegorzewski.pl, na piśmie osobiście w Sekretariacie Starostwa lub korespondencyjnie na adres: Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
  ul. 3 Maja 17B, 11-600 Węgorzewo.
 • Bezpośrednie konsultacje odbędą się 08 listopada 2017 r, od godz. 14:30 w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie, Sala Konferencyjna.
 1. Forma konsultacji:

Zamieszczenie projektu uchwały na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Węgorzewie i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Organizacje Pozarządowe/Konsultacje.

 1. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Pełnomocnik Starosty ds. promocji i kontaktów zagranicznych.

Do pobrania:

Nabór wniosków w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
nr 5/2017

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020.

I.                   Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:

Realizacja celów:
– Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.
– Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym na operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.
– Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.
– Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

II.                Formy wsparcia:

Refundacja kosztów z możliwością zaliczkowania.

Czytaj więcej Nabór wniosków w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020

Witamy nowe stowarzyszenia!

Miło nam poinformować, że w październiku br. przy wsparciu Centrum Animacji Społecznej zarejestrowane zostały 2 nowe stowarzyszenia:

 •  Stowarzyszenie „Mazurska Morena” z siedzibą w Kruklankach (zebranie założycielskie odbyło się 31 sierpnia br., wpis do KRS-u – 27 października br.);
 • Stowarzyszenie KAL z siedziba w Kalu (zebranie założycielskie odbyło się 01 października br., wpis do KRS-u – 24 października br.).

Członkom obu stowarzyszeń życzymy sukcesów w dalszej działalności!

Październikowy e-biuletyn CAS!

Wszystkie  e-biuletyny dostępne są na stronie: http://caswegorzewo.pl/e-biuletyn/

Życzymy miłej lektury!

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
wirtualny spacer