Kalendarz wydarzeń

Sierpień 2018
P W Ś C P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Licznik odwiedzin

 • 44954Odsłon razem:
 • 3Odsłon dzisiaj:
 • 0Obecnie online:

Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA

 nr 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

I. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
1)      Wzmocnienia kapitału społecznego;
2)      Zachowania dziedzictwa lokalnego;
3)      Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

II. Formy wsparcia:

Refundacja kosztów.

III. Wysokość limitu środków:

I. Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych – 679 164,00 zł, w tym:
1.  Rozbudowa, budowa i modernizacja obiektów w centrach miejscowości (1.1.3) – 679 164,00 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 216 076,02 zł. (i stanowi 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 339 582,00 zł.( w tym wkład EFFROW 216 076,02 zł. oraz wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych 123 505,98 zł.).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych wynosi do 339 582,00 zł.

II.  Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i liczby atrakcyjnych miejsc pracy  –  500 000,00 zł. w tym:
1.      Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową (2.3.3)– 500 000,00 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 63 630,00 zł. (i stanowi 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 100 000,00 zł. ( w tym wkład EFFROW 63 630,00 zł oraz wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych 36 370,00 zł.).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych wynosi do 100 000,00 zł.

Czytaj więcej Nabór wniosków w ramach PROW 2014-2020

Nabór wniosków w ramach PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA
nr 3/2017

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym ,,Rybactwo i Morze”.

I. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
Realizacja celu:
wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

II. Formy wsparcia:
Refundacja kosztów.

III. Wysokość limitu środków:
Wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki i atrakcyjnych miejsc pracy – 2 000 000,00 zł, w tym:
1. Wsparcie budowy lub wyposażenia w sprzęt i urządzenia podmiotów rozpoczynających lub prowadzących aktywność gospodarczą związaną ze specyfiką obszaru (2.1.1) – 600 000,00 zł w tym:
a) Podejmowanie działalności gospodarczej: 200 000,00 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi do 100 000 zł
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.

b) Rozwój działalności gospodarczej: 400 000,00 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy na jednego Beneficjenta wynosi do 200 000,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych.

2. Wsparcie przedsięwzięć związanych z rozbudową systemu zintegrowanych pakietów turystycznych pod marką Mazurskie Trakty oraz inne markowe przedsięwzięcia (2.2.2) – 1 250 000,00 zł.

 • Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi do 150 000,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 50% kosztów kwalifikowalnych

Czytaj więcej Nabór wniosków w ramach PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020

Nabór wniosków na granty w ramach LSR na lata 2016-2023

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA nr 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2023.

I. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

II. Formy wsparcia:
Refundacja kosztów – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych
Dotacja  – w przypadku organizacji pozarządowych

III. Wysokość limitu środków:
2.2.1 Prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych i zwiększenie dochodów z turystyki – 210 400,35 zł,  w tym:

 • Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach programu grantowego nie może przekroczyć 20% limitu środków w ramach konkursu
 • Minimalna wartość projektu: 5 000,00 zł
 •  Maksymalna wartość projektu: 50 000.00 
 • Intensywność wsparcia:
  • 63.63 kosztów kwalifikowalnych – dla jednostek sektora finansów publicznych;
  • do 100% kosztów kwalifikowalnych – dla organizacji pozarządowych

Czytaj więcej Nabór wniosków na granty w ramach LSR na lata 2016-2023

Terminy doradztwa w ramach CAS

Informujemy, że 06 czerwca br. (wtorek) biuro CAS będzie zamknięte. Zapraszamy po doradztwo w pozostałe dni tygodnia (z wyjątkiem piątku) oraz w najbliższą sobotę w godz. 8.00-16.00.

Z kolei doradztwo księgowe w tym tygodniu udzielane będzie 07 czerwca br. (środa) w godz. 16.00-20.00 oraz w sobotę w godz. 8.00-16.00.

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
wirtualny spacer