Kalendarz wydarzeń

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Licznik odwiedzin

 • 90004Odsłon razem:
 • 50Odsłon dzisiaj:
 • 0Obecnie online:
Strona 2 z 1211234567891011...203040...Ostatnia »

Generacja 6.0 – Granty na projekty dla osób w wieku 60+

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. Steczkowskiego jest organizatorem konkursu Generacja 6.0. Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców.

Na co można uzyskać wsparcie? Na projekty spełniające następujące kryteria:
– są przeznaczone dla osób w wieku 60+ i realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców;
– przewidują działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.;
– dodatkowo obejmują wydarzenia kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych beneficjentów Projektu (np. wystawienie sztuki).

Kto może złożyć wniosek?
– Fundacje.
– Stowarzyszenia.
– Biblioteki publiczne.
– Domy kultury.
– Gminy (jednostki samorządu terytorialnego).
– Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Termin składania wniosków: 17 lipca 2020.

Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-6-0/

Tarcza antykryzysowa – Umarzalne pożyczki z Funduszu Pracy

Od 24 czerwca organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą skorzystać z umarzalnych pożyczek finansowanych z Funduszu Pracy. Rozwiązanie to jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez sektor pozarządowy. Dzięki pożyczkom organizacje, zwłaszcza te o mniejszych zasobach finansowych, będą mogły łatwiej uregulować swoje zobowiązania. Z tego rozwiązanie będzie mogło skorzystać ok. 64 tys. organizacji pozarządowych i innych podmiotów uprawnionych.

Dla kogo nowe wsparcie?    
Z pożyczki będą mogły skorzystać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed 1 kwietnia br. i których przychód za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 100 tys. zł.

Warunki pożyczki
Pożyczkę może być zaciągnięta na pokrycie wydatków związanych zarówno z działalnością statutową jak i gospodarczą organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu. Kwota pożyczki to maksymalnie 5 tys. zł jednak nie może ona przekroczyć 10% przychodu za poprzedni rok bilansowy. Okres spłaty jest odroczony o 3 miesiące od momentu udzielenia pożyczki i wynosi 12 miesięcy. Jeżeli po trzech miesiącach organizacja dalej prowadzić będzie działalność, pożyczka będzie w całości umarzana. Oprocentowanie to 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Gdzie się zgłosić?
Wniosek o pożyczkę można złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę organizacji.

Zapraszamy po nowości wydawnicze!

W ramach projektu „Centrum Animacji Społecznej – miejscem rozwoju organizacji” prowadzona jest biblioteczka z nowościami wydawniczymi. Zapraszamy po ostatnio zakupione publikacje:

 •  Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej – krok po kroku (E-book)
 • Problemy księgowe NGO w pytaniach i odpowiedziach (E-book)
 • Ludzie w organizacji pozarządowej. Jak zarządzać zasobami ludzkimi (E-book)
 • Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej. Podstawowe informacje o RODO (E-book)
 • Dokumentacja inwentaryzacyjna (E-book)
 • Prezentacje, wystąpienia publiczne i prowadzenie spotkań (E-book)
 • Crowfunding nową formą finansowania NGO (E-book)
 • Planowanie i zarządzanie strategiczne w NGO: od teorii do praktyki. Jak zwiększyć efektywność organizacji non-profit (E-book)
 • Wolontariusze i pracownicy NGO mają prawo do zwrotu kosztów podróży (E-book)
 • Nowoczesne metody zarządzania i przywództwa w organizacjach typu non-profit
 • Szlachetny cel. Jak opowiadać historie, które przyniosą darowizny

Za nami szkolenie z zakresu fundraisingu!

20 czerwca 2020r. odbyło się szkolenie „Fundraising – jak pozyskać środki na działalność organizacji”.

Szkolenie odbyło się w GOKiR w Wilkasach i było kolejnym z cyklu szkoleń zaplanowanych w ramach projektu „Centrum Animacji Społecznej – miejscem rozwoju organizacji” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności w ramach FIO 2014-2020.

Szkolenie poprowadziła pani Maria Olszewska, a udział w nim wzięło 15 osób.

fundraising

Strona 2 z 1211234567891011...203040...Ostatnia »

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
NIW