Kalendarz wydarzeń

Luty 2020
P W Ś C P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Licznik odwiedzin

  • 82729Odsłon razem:
  • 7Odsłon dzisiaj:
  • 2Obecnie online:

Program szkoleniowo-doradczy „Twoje pierwsze kroki w fundraisingu”!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza organizacje pozarządowe ze swojego obszaru działania (powiaty: giżycki i węgorzewski oraz gmina Srokowo z powiatu kętrzyńskiego) do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo-doradczym „TWOJE PIERWSZE KROKI W FUNDRAISINGU!”.

Podczas cyklu szkoleń i doradztwa indywidualnego zastanowimy się wspólnie, jak pozyskać fundusze dla Twojej organizacji i wesprzeć Twoją misję społeczną.

Organizacja zgłaszająca się do programu szkoleń i doradztwa zobowiązana jest do spełnienia następujących warunków:

1) przedstawienia pisemnej zgody Zarządu na udział w programie (rezygnacja organizacji w trakcie realizacji projektu związana będzie z pokryciem wszystkich poniesionych kosztów);

2) posiadania podstawowych narzędzi promocji takich jak: strona internetowa, aktywny funpage na FB;

3) wyznaczenia swojego przedstawiciela do udziału we wszystkich zaplanowanych w programie działaniach, na okres od maja do grudnia 2019 roku. Jeśli z różnych przyczyn losowych osoba ta nie będzie mogła brać udziału w zaplanowanych szkoleniach i doradztwie, organizacja zobowiązana jest zapewnić zastępstwo tej osoby;

4) złożenia pisemnego oświadczenia i zagwarantowania udziału wolontariuszy – młodzieży działającej w przyszkolnych kołach wolontariackich.

Program szkoleniowo-doradczy rozpocznie się dwudniowym szkoleniem pt. „Fundraising pozytywną zmianą w organizacji”, w terminie 11-12 maja br., w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. W czasie tego szkolenia eksperci wybiorą trzy organizacje, z którymi będą umawiać się na doradztwa indywidualne i wspierać w realizowanych kampaniach fundraisingowych. Wybór organizacji nastąpi w oparciu o aktywność i wyniki zadań warsztatowych realizowanych podczas tego szkolenia.

Czytaj więcej Program szkoleniowo-doradczy „Twoje pierwsze kroki w fundraisingu”!

Szkolenie z zakresu nowych wzorów ofert – Urząd Miejski w Węgorzewie

29.04.2019 r. w godz. 15.00-18.30 w Urzędzie Miejskim przy ul. Zamkowej 3 na II piętrze (sala narad), odbędzie się  szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Węgorzewo z zakresu  nowych wzorów ofert zawartych w rozporządzeniach Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, ogłoszonych 26 i 29 października 2018 r.

Wejście w życie rozporządzeń od 1 marca 2019 roku wprowadza m.in. rozliczanie organizacji z realizacji zadań publicznych przez rezultaty. To duża zmiana zarówno dla samorządowych organizatorów otwartych konkursów ofert jak i dla samych organizacji – realizatorów zadań.

Szkolenie zostanie także poszerzone o aspekt związany ze stosowaniem RODO (ochrona danych osobowych w zakresie ich pozyskiwania, przetwarzania i dokumentowania) w realizacji zadań publicznych.

Szkolenie poprowadzi Agnieszka Olender – certyfikowany trener Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych STOP, trener modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, ekspert ds. rozwoju społeczności lokalnej, doradca i trener w ogólnopolskich programach edukacyjnych dot. partycypacji publicznej.

Udział w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie pod numerem: 87/427 54 06 lub mailowo: danuta.abramowicz@um.wegorzewo.pl

OWES zaprasza na szkolenie dot. pozyskiwania środków

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej  zaprasza na pierwsze z serii szkoleń otwartych pt. „Skąd pozyskiwać środki na działalność NGO? Źródła finansowania organizacji pozarządowych”, które odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia br. w Ełku.

Podczas szkolenia omówione zostaną główne źródła finansowania działań w organizacjach pozarządowych, uczestnicy zapoznają się z dostępnymi formami wsparcia podmiotów ekonomii społecznej oraz wyjaśniona zostanie różnica między działalnością odpłatną i działalnością gospodarczą w PES.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, w tym działaczy organizacji pozarządowych, które zastanawiają się nad własną działalnością w obszarze ekonomii społecznej. W szkoleniu mogą wziąć również osoby bezrobotne i grupy nieformalne, które szukają swojej drogi zarobkowej, chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą lub chcą się dowiedzieć więcej o ekonomii społecznej.

Więcej informacji odnośnie rekrutacji na szkolenie znajduje się pod adresem: http://adelfi.pl/%E2%80%9Eskad-pozyskiwac-srodki-na-dzialalnosc-ngo-zrodla-finansowania-organizacji-pozarzadowych%E2%80%9D,2570.html

Do pobrania:
– regulamin rekrutacji
– formularz zgłoszeniowy
– program szkolenia.

Wesołego Alleluja!

życzeniaNajserdeczniejsze życzenia
zdrowych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy,
odpoczynku w gronie rodziny i przyjaciół,
radosnego nastroju oraz wszelkiej pomyślności

 składa Zespół Centrum Animacji Społecznej

Wnioskodawca

logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego

Partner projektu

logo GOKIR Wilkasy

Warto zajrzeć

wirtualny spacer
wirtualny spacer