Kalendarz wydarzeń
wrzesień 2021
P W Ś C P S N
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Licznik odwiedzin
  • 113928Odsłon razem:
  • 1Odsłon dzisiaj:
  • 0Obecnie online:

Drugi nabór wniosków w ramach Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży

Fundusze norweskie i EOG uruchomiły drugi nabór w ramach Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży (Fund for Youth Employment) pod nazwą „Uwalnianie potencjału młodzieży” (Unlocking Youth Potential). Celem naboru jest wsparcie zatrudnienia oraz dostępu do edukacji i szkoleń młodych osób w Europie.

 W drugim naborze wyznaczono trzy główne obszary wsparcia:
1. Innowacje i eksploracja.
2. Transfer know-how i dobrych praktyk.
3. Analiza i badania.

Grupy docelowe  Finansowanie jest udostępniane na inicjatywy mające na celu zapewnienie dostępu do zatrudnienia, edukacji lub szkolenia następującym grupom docelowym:  – Młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się (NEET) w wieku od 25 do 29 lat mieszkająca w małych miastach, na przedmieściach lub na obszarach wiejskich;  – młode matki, które nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (NEET) w wieku od 25 do 29 lat; oraz  – długotrwale bezrobotni w wieku od 25 do 29 lat.

Partnerami projektów mogą być podmioty mające siedzibę w jednym z 15 Państw-Beneficjentów Funduszy Norweskich lub EOG lub w Irlandii, Włoszech lub Hiszpanii. Konsorcjum projektu potrzebuje co najmniej jednego partnera-beneficjenta, aby mogło zostać uznane za kwalifikowalne. Nie ma ograniczeń co do maksymalnej liczby partnerów-beneficjentów. Za korzystne uważa się utworzenie konsorcjów projektowych z większą liczbą członków niż minimum. Jednak wielkość partnerstwa musi być należycie uzasadniona, aby odzwierciedlić konkretny zakres projektu, a także umożliwić zarządzanie.

W projekcie jeden podmiot partnerski ma być wyznaczony jako partner wiodący.

Kwalifikowalnymi partnerami projektu mogą być podmioty, organizacje publiczne lub prywatne, komercyjne lub niekomercyjne i pozarządowe, ustanowione jako osoby prawne, w tym między innymi:  – gminy, organizacje będące częścią gmin, związki gmin;  – regiony, organizacje będące częścią struktur regionalnych; stowarzyszenia regionów;  – jednostki organizacyjne rządu centralnego, organizacje częściowo finansowane przez jednostki administracji centralnej, przedsiębiorstwa państwowe, organizacje państwowe;  – publiczne i prywatne instytucje edukacyjne i badawcze;  – organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje non-profit, przedsiębiorstwa społeczne, stowarzyszenia interesów osoby prawne, fundacje i fundusze kapitałowe  – spółki komercyjne  – spółdzielnie (produkcyjne, mieszkaniowe, konsumenckie);  – organizacje wspierające biznes (inkubatory, centra start-upów itp.); oraz  – partnerzy społeczni (związki zawodowe, stowarzyszenia branżowe, stowarzyszenia pracodawców, izby handlowo-przemysłowe).

Kwota dostępna w ramach naboru wynosi 11,5 mln euro.

Rejestracja partnerów w EGREG do 11 grudnia 2020 r.

Więcej szczegółów: https://fundusze.ngo.pl/329165-eog-drugi-nabor-w-ramach-funduszu-na-rzecz-zatrudnienia-mlodziezy.html

Wnioskodawca
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
logo link do strony Powiatu węgorzewskiego
Partner projektu
logo GOKIR Wilkasy
Warto zajrzeć
wirtualny spacer
NIW